Vi sidder klar til at hjælpe: 42 42 42 97

Checkmark, Nul Alger

100% virkningsgaranti

Vi kører i hele landet og løser alle størrelser opgaver

Handelsbetingelser for nul-alger.dk

BETALING

Der kan betales på følgende to måder:

Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post. Dette efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.

ERSTATNINGSANSVAR / INDSIGELSER

Nul-alger.dk er ikke erstatningsansvarlig for følgende:

  1. Udskridning af fliser.

Flisebelægning kan med tiden skride ud i en eller anden grad, hvilket bl.a. kan skyldes større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel med bil m.m. Rensningen fjerner de fleste typer vækst mellem fliserne og dermed ses brede fuger tydeligere og man vil derfor kunne se, hvis fliserne har rykket sig. Nul-alger.dk kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

  1. Tilstoppet dræn eller kloak

Vi renser ukrudt og mos væk fra fugerne med vand. Resterne heraf vil Nul-alger.dk feje sammen. Dog kan det ikke undgås at noget af dette vil løbe ned i kloakken eller hvor faldet fra fliserne går, imens vi renser. Det er normalt ikke noget problem, men har du/I en kloak eller dræn som nemt tilstoppes, skal det oplyses inden vi går i gang med opgaven, så vi kan tage vores forbehold.

  1. Flisernes tilstand efter rensning

Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke flække eller slå større flænger af en ellers sund sten, men efter en rensning vil en porøs sten dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er beskidt. Det gælder også, hvis nogle af fliserne har været udsat for frostsprængninger eller er begyndt at smuldre.

Rensningen foretages med vand. Nul-alger.dk kan ikke gøre noget ved det, hvis der er misfarvninger på flisen, som fx rustfarve, olieplamager o. lign. kan. Disse misfarvninger ligger dybere i flisens overflade og kan ikke renses bort ved almindelig rensning.

  1. Beskadigelse af krukker, porcelæn m.m.

Det kan dreje sig om keramikkrukker, der i forvejen har fået frostsprængninger, og derfor ikke tåler at blive flyttet rundt på. Alle krukker og ting skal være fjernet inden påbegyndelse af opgaven.

  1. Utæt vandhane efter rensning / behandling

Har kunden ikke vandudtag udenfor, så kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen eller bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på, at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gerne hjælpe med at tætne den med pakning, men det er på kundens eget ansvar at holde øje med at den er i orden efterfølgende.

  1. Indsigelser til opgaven

Ved imprægnering af fliser er det vigtigt, at hele arealet er færdigrenset. Er der eventuelle indsigelser til selve rensningen er det vigtigt, at kunden giver besked inden vi efterfølgende imprægnere fliserne. Imprægneringen forsegler nemlig fliserne. Det er derfor påkrævet, at dette gøres senest 24 timer efter rensningen er udført.

  1. Servicebehandling af tag/fliser

Når vi algebehandler taget eller fliserne kan der komme noget skum på beplantningen lige ved tagrenden eller op mod huset. Nul-alger.dk er ikke ansvarlig for dette. Vi bestræber os på at gøre dette så forsigtigt som muligt, men små vindstød kan i den forkerte stilling tage noget af dette skum som kan ramme beplantningen. Det kan betyde, at der opleves pletter på planterne, som dog vokser ud igen efter nogle uger. Kunden kan bestille en overdækning over beplantningen, men dette skal oplyses inden vi kommer.

Ved behandling af fliser/tag er det vigtigt, at kunden oplyser hvis der er bassin med fisk, da produktet ikke må komme i bassinet. Det er vigtigt at produktet ikke kommer i bassinet. Kunden skal derfor også sørge at afkoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter efterfølgende.

Der bliver taget foto af opgaven og stedet inden vi forlader stedet som dokumentation for at vi har været på adresse, dette bliver dog slettet en måned efter man har modtaget sin faktura så der skal rettes henvendelse efter man har modtaget faktura hvis man vil have tilsendt foto af sin opgave.

  1. Farveforskel og kalkoptræk under carport

Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De beholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nobret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk. Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn. Under carport kommer der ikke regn og kun fugt. Derfor vil der i nogle tilfælde være carporte der får noget hvidt optræk som er kalk, som kommer efter rensning, da de her har fået meget vand. Dette har ikke noget med de produkter som påføres fliserne, men skyldes kalken i flisen der kommer op når det får vand. Det kan du selv vande væk med haveslangen.

  1. Sort stakit

Efter rensning skyller vi det behandlede emne. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig, men det vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylle ned, men når vi skyller over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

  1. Valg af sand til fugerne

Når vi har imprægneret fliserne anbefaler Nul-alger.dk at fylde fugerne op med sand, gerne Fugesand, som virker ukrudtshæmmende. Hvis du selv gør det, så anbefaler vi Fugesand.

Eventuelt kan man vælge stenmel som er ekstra svær for ukrudt at trænge igennem da det når det bliver vådt samler sig og bliver fast.

Nul-alger.dk fjerner mos, flisepest og grønne alger på flisens overflade og mellem fugerne, men ikke:

ÅRLIG VEDLIGEHOLD EFTER FLISERENS.

For at opretholde 15 års garanti mod flisepest, anbefaler vi klart, at i laver en vedligeholdelsesaftale med Nul-alger.dk. Derved kommer vi en gang om året og inspicerer området og sprøjter vores vedligeholdelse skum ud på fliser. Dette dræber de mircoorganismer, som kan vokse selv ovenpå imprægneringen på fliserne.

MANGLENDE INDGANG OG MANGLENDE TILGANG TIL VAND (HUSK AT ÅBNE FOR VANDET)

Kunden skal sørge for at vi har adgang til hele det ønskede areal, og sørge for at åbne for vandet den dag/tid projektet starter. Det gælder eksempelvis hvis:

– Det ikke er muligt at parkere foran huset.

– Der er låst ind til haven

– Der ikke er åbnet for vandet og vi derved er kørt forgæves

– Der er vagthunde, så vi ikke forsvarligt kan gå ind.

BEHANDLING AF TAG

Ved service og behandling af tag er det vigtigt, at du fjerner krukker med blomster, som står under tagrenden og dækker af inden vi kommer. Da vi giver behandlingen i form af et skum, så kan dette have tendens til at ramme noget beplantning lige op til huset. Det er kundens eget ansvar at dække af. Har kunden ikke nået til at dække eventuel beplantning, så bedes kunden giver os besked, så vi kan have afdækningsplast med. Krukker skal dog stadig flyttes inden vi kommer. Samt der skal være adgang hele vejen rundt om huset, ellers skal kunden også give os besked inden.

Der bliver taget foto af opgaven og stedet inden vi forlader stedet som dokumentation for at vi har været på adresse, dette bliver dog slettet en måned efter man har modtaget sin faktura så der skal rettes henvendelse efter man har modtaget faktura, hvis man vil have tilsendt foto af sin opgave.

VINDUESPUDSNING

Når vi har renset fliserne skyller vi facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuelt snavs som er kommet pga. rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og skal dermed have en vinduespudsning. Kunden sørger selv for at bestille vinduespudsning. Ellers kan vi, da vi har et samarbejde gøre det for kunden mod mere betaling.

 HAR DU LAVT VANDTRYK ELLER SKAL VI TAGE VAND INDE FRA HUSET

Har du lavt vandtryk er det vigtigt, at du gør os opmærksomme på dette. Har du ingen vandhane udenfor eller er trykket på hanen for lavt, så skal vi tilslutte vores maskineri inde i huset. Typisk under vasken eller badeværelset. Der har vi specielt ting til at kunne tilkoble vandet. Hvis der er adgang til 2 vandhaner så vil det være rigtig godt, da vores maskiner bruger mange liter vand til opgaven.

EKSTRA GEBYR

Hvis vandet ikke kan komme væk, og der skal bruges specielt udstyr. Der skal gøres opmærksom på det over for os af kunden.

Hvis der ikke er lukket op for vandet og vi er kørt forgæves.

Hvis der ikke er fjernet møbler, ting osv. fra fliserne inden rensningen.